ZuidwalDe verdedigingsgrens tussen Kasteel en Stad werd gevormd door de Dikke Muur (10m dik) (met de Egmondgalerij en Stadhouderspoort) en de Zuidwal tussen het Blokhuis en de Duiventoren. De Zuidwal bestaande uit een weermuur met aarden wal is nu verdwenen. 
 

Zuidzijde Kasteel 1600 en 2000

In 2005 is de kademuren/zuidwal van de vestinggracht van het kasteel gerenoveerd. De waterspiegel van de gracht heeft daartoe lang op een laag niveau gestaan. Zowel aan de west zijde (Valkenberg) als de zuidzijde (achter Arsenaal) zijn de resten van de weermuur van de vesting uit ca 1500 herontdekt. Op initiatief van de studiegroep zijn deze resten aan de zuidzijde weer zichtbaar gemaakt. Helaas is niet gelukt dit te doen aan de westzijde.
In de bestrating achter het Arsenaal zijn nu de contouren van de vestingmuur op maaiveld hoogte zichtbaar. Deze is 1.60 à 1.80m dik en wordt gesteund door 2 meter dikke steunberen of spaarbogen. De muur was ca 4m hoger als het huidige maaiveld.
Te samen met het muurtje in het gazon voor de Leopard-tank visualiseren zij de loop van de voormalige vestingwal. Het huidige verloop van het water aldaar is ontstaan t.b.v. de doorstroming bij het ontmantelen van de vestingwerken van Breda.

 
 

Voetprint vestingwal met steunberen (=spaarbogen) & symbolische Vestingmuur

 

Wat nog voorlopig onzichtbaar blijft is het middeleeuwse rondeel (ca 1400) welke onder de vestingwal zit en destijds deels gesloopt is t.b.v. de nieuwe versterkingen. Op bijgevoegde afbeelding is het rondeel te zien en een mogelijke reconstructie aangegeven die hopelijk later gerealiseerd kan worden.

 
Fundatie middeleeuwse rondeel (onderwater) & Rondeel met vestingwal uit16e eeuw