1198
Godfried van Schoten verklaart in een oorkonde dat de burcht van Breda opgedragen wordt aan de hertog van Brabant.
1350
Jan van Polanen koopt de burcht en vestigt zich er met zijn hof. Hij geeft de opdracht tot het bouwen van een sterke ridderburcht die twaalf jaar later klaar is.
1403
Johanna van Polanen trouwt met Engelbrecht van Nassau. Hij is de stamvader van de Nederlandse graven van Nassau en prinsen van Oranje.
1462
Jan IV van Nassau zoon van Engelbrecht bouwt de Rekenkamer. Van hieruit beheren de Nassaus hun domeingoederen. Tevens laat Jan IV de burcht omringen door vestingwerken.
1536
Hendrik III laat door Thomas Vincidor de Bologna een paleis in renaissancestijl bouwen. Bovendien laat hij een paleistuin aanleggen (Valkenberg) en voorziet hij de stad Breda van omvangrijke moderne vestingwerken. De ingang van het paleis komt aan het Kasteelplein. Wanneer Hendrik III in 1538 overlijdt, is het paleis nog niet voltooid.
1538
René van Chalon volgt zijn vader Hendrik III op. Hij laat een kapel achter de ridderzaal bouwen en ten noorden van het paleis, een arsenaal.
1544
René van Chalon sneuvelt  tijdens een beleg in Frankrijk. Aangezien zijn huwelijk kinderloos is, erft zijn jonge Duitse neef Willem van Nassau de bezittingen  inclusief het prinsdom Oranje. Willem woont met zijn eerste vrouw Anne van Egmond en zijn tweede Anne Saksen op het kasteel.
1567
Willems bezittingen worden geconfisqueerd. Hij vlucht naar Duitsland. Breda wordt door troepen van de Spaanse koning bezet.
1576
Als gevolg van de Pacificatie van Gent krijgt Willem van Oranje zijn bezit weer terug.
1580
Willem van Oranje bezoekt voor de laatste keer Breda.
1581
Gewelddadige inname van Breda door troepen in Spaanse dienst.
1590
Door middel van de bekende list met het turfschip herovert prins Maurits Breda.
1624-1625
Het beleg van Breda door Spinola. De Spaanse troepen hongeren de stad uit.
1637
Prins Frederik Hendrik herovert  Breda. De stad komt nu definitief bij de Noordelijke Nederlanden.
1660
De Engelse koning Karel II verblijft in Ballingschap in Breda.
1667
In de ridderzaal van het kasteel wordt de Vrede van Breda gesloten die een einde maakt aan de tweede Engelse oorlog.  De Republiek (Nederland) verwerft hierbij Suriname, in ruil voor Nieuw Amsterdam (het huidige New York).
1686-1695
Stadhouder Willem III begint met de afbraak van de nog resterende delen van de middeleeuwse burcht om het Renaissancepaleis van Hendrik III  definitief te voltooien. Alleen de zuidwestelijke hoektoren van Jan van Polanen blijft staan. Onder Willem III, en zijn opvolgers gaat het kasteel Prinsenhof heten.
1702- 1737
In verband met een erfenis-kwestie blijft het Kasteel verzegeld.
1795-1826
Het kasteel is in gebruik als kazerne en militair hospitaal.
1810-1814
Inlijving bij het Franse keizerrijk. Kozakken en Pruisen verdrijven de Fransen uit de vesting Breda.
1826-1828
Nadat koning Willem I toestemming heeft gegeven het kasteel te gebruiken voor huisvesting van op de te richten Koninklijke Militaire Academie, wordt veel van het Renaissancepaleis van Hendrik III en van de oudere gedeelten van het complex gesloopt. Er komt een nieuwe etage op het gebouw ten behoeve van cadettenlegering. Het kasteel krijgt het strakke aanzien van een kazerne.  1826-1940
Het Huis van Brecht doet dienst als hospitaal.
1902
De HBS van Breda wordt bij de KMA-terrein gevoegd.
1903-1910
Eerste grootschalige restauratie, onder andere van de Granaat- en Duiventoren.
1921
Onthulling van het ruiters standbeeld van koning-stadhouder Willem III op het Kasteelplein.
Koning Stadhouder Wiilem III op het kasteelplein

1923

Het Blokhuis wordt de vaste woonplaats van de Gouverneur.
blokhuis2


1928

De fontein wordt op de binnenplaats geplaatst. Tussen 1963 en 1986 staat de fontein op het grasveld achter de cadetteneetzaal.
Fontein op de binnenplaats
1930

Restauratie van de medaillons op de binnenplaats.
Gerestaureerde Medaillons op de binnenplaats
1938-1940

Bouw van het lesgebouw (Het Uiltje).
Lesgebouw het Uiltje

1948-1949
Zeer ingrijpende restauratie door de Genie en Monumentenzorg. Veel van de 19e -eeuwse gebouwen op het terrein worden afgebroken.
1964
Op de plaats van de manege wordt het Prins Bernard Paviljoen geopend.
Prins Bernard Pacviljoen

1966-1967
De gebouwen van de technische Studie worden in gebruik genomen. Voordien was de Technische Studie gevestigd op de Trip van Zoutlandtkazerne.
1968
Prins Frederik Paviljoen en het Sportcomplex worden geopend.

  Prins Frederik Paviljoen   Sportcomplex
  
 Prins Frederik Paviljoen  Sportcomplex

1973
Aanleg van de Atletiekbaan en een nieuw voetbalveld.
1977-1993
Ingrijpende restauratie van het Kasteel.
1987-1993
Archeologische opgravingen bij en restauratie van het Huis van Brecht. Het gebouw werd aan de binnenzijde volledig gestript. Daarnaast werd de havenstoep blootgelegd
1994-1995
Restauratie van het Huis van Brecht voltooid. Hernieuwde restauratie van het Kasteel.
2005

De Staf van de Nederlandse Defensie Academie vestigt zich op het complex Kasteel van Breda. Tevens start een ingrijpende verbouwing van diverse gebouwen op het complex om de staf van het NLDA goed te kunnen huisvesten.
2008
Heropening van het volledig gerestaureerde monumentale “Gebouw K”. Het pand waar vroeger de Hogere Burgerschool (HBS) gevestigd was, krijgt de naam “Koningin Wilhelmina Paviljoen”.