Henricuspoort Kasteel van BredaDe voornaamste toegangspoort tot het Kasteel van Breda draagt de naam van Hendrik III van Nassau, die van grote betekenis is geweest in zijn tijd. Henricus bekleedt in deze dagen hoge functies aan het hof van Karel V en is stadhouder van Holland en Zeeland. Hendrik huwt driemaal met een voorname Zuid-Europese edelvrouwe: Francisca van Savoye, Claudia van Chalon van Oranje en Mencia de Mendoza. Hoewel hendrik vele jaren in opdracht van de keizer in Frankrijk, Spanje en Italië vertoefde, heeft hij toch veel voor Breda gedaan. Zijn jaren gelden vooral in cultureel opzicht als de “gouden eeuw” van de stad. In de poort is in 1933 een plaquette aangebracht die herinnert aan het vieren van de vierhonderdste geboortedag van Willem van Oranje. Ook de Henricus poort kent zijn tradities. De eerste cadetten marcheerden door deze poort met rotten van vier. Hierdoor moesten zij hun armen strak langs het lichaam houden, anders pasten zij er niet door. Uit respect voor de historie en voor alle voorgangers die hun naam in de poort gekrast hebben, doen de cadetten dit nu nog steeds.

 

Plaquette ter herinnering van 400 jaar