Verantwoording.
Deze website is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stichting Historische Verzameling KMA (HV KMA). De informatie op deze website is bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De stichting besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de volledigheid van de gepubliceerde informatie. Toch kan het voorkomen dat de informatie fouten bevat, onjuist of niet actueel is. Het melden van fouten, of onvolledige dan wel onjuiste informatie aan de webredactie wordt op prijs gesteld.
De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.


Rechten.
De rechten op de teksten en afbeeldingen op de website berusten bij de Stichting Historische Verzameling KMA. Mocht u echter menen recht te kunnen doen gelden op de gepubliceerde teksten en/of afbeeldingen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit te melden aan de webredactie via het contactformulier. Het gebruik van informatie, beeldmateriaal, foto’s en teksten voor persoonlijk gebruik zoals scripties, werkstukken en andere met het onderwijs samenhangende, niet-commerciële doeleinden is toegestaan, een bronvermelding wordt op prijs gesteld.
Reproductie van beeld- en tekstmateriaal van deze site voor commerciële of ideële doeleinden, waaronder politieke en promotie doeleinden, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting HV KMA.
Bestaande octrooirechten en merkrechten blijven van kracht, alsmede rechten van anderen, ofwel op onderdelen van deze website, dan wel op de wijze waarop de website wordt gebruikt, zoals het portretrecht of privacyrecht.

Links.
De webredactie wordt graag geïnformeerd indien derden naar onze site linken. Deze site bevat links naar sites die door derden worden beheerd. De inhoud van deze websites wordt niet door de HV KMA gecontroleerd, gemaakt of onderhouden. De stichting is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de actuele werking van de links.Vormgeving en technische realisatie: Jeroen Meijers (HiCoMe advies)Webredactie: Bestuur Stichting HV KMA