user_mobilelogo

Doelstellingen
De Stichting Historische Verzameling KMA (HV KMA) is opgericht in december 2003 op verzoek van de Gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie om namens hem de cultuurhistorische collectie van de KMA te beheren. De volledige doelstelling van de stichting luidt als volgt:

  • Het beheren van de cultuurhistorische collectie die betrekking heeft op de geschiedenis van het Kasteel van Breda, de historie van het vorstenhuis voor zover er een relatie is met het Kasteel, de tradities en de opleidingen van de Koninklijke Militaire Academie, de voormalige cadettenschool, de voormalige Hoofdcursus en het opgeheven Opleidingscentrum voor Officieren/Opleidingscentrum Officieren Speciale Diensten.
  • Het verzamelen van voorwerpen waarmee de cultuurhistorische collectie kan worden aangevuld en waarmee ook in de toekomst de historie en tradities van de opleidingen aan de Koninklijke Militaire Academie kan worden vastgesteld.
  • Het bestemmen van de aanwezige ruimten waarin de collectie dient te worden ondergebracht.
  • Het realiseren van toegankelijkheid voor een zo breed mogelijk publiek.

Bestuur
S.A.M. Wulffaert (voorzitter)
P. Rozendaal (secretaris)
F. Hoen (penningmeester)
A.W.M. van der Grinten (lid)
B.H.C.M. van de Calseijde (lid)
Prof. Dr. W. Klinkert (vertegenwoordiger Gouverneur)
Vacature (vertegenwoordiger Cadettencorps)

Ondersteuning
R. Marijnissen (collectiebeheer)
Ir. R. Agasi (werkgroep Nassau Vastgoed)
J. Brinkhof (werkgroep Nassau Vastgoed)
H. C.W.J. Meijers (webmaster)
A. J.A. Beekmans (Technisch onderhoud)
50 vrijwilligers

Belangrijkste activiteiten
Naast het beheer van de collectie, richt de stichting zich op de volgende activiteiten:

  • Coördinatie van rondleidingen verzorgd door de VVV.
  • Verzorgen van rondleidingen voor specifieke groepen (o.a. scholieren, defensiemedewerkers, veteranen).
  • Organiseren van openstellingen van het het kasteelcomplex bij bijzondere gelegenheden, waaronder de landelijke Dag van het Kasteel op 2e Pinksterdag en de Open Monumentendag.
  • Openstellen van de permanente expositieruimte in het Koningin Wilhelmina Paviljoen, iedere dinsdag vrij toegankelijk van 11.00 tot 16.00 uur en bij bijzondere gelegenheden.
  • Publiceren van eenvoudige cultuurhistorische publicaties over het kasteel en zijn (voormalige) bewoners.

Ontstaansgeschiedenis van de Historische Verzameling KMA
Zie onder hoofdstuk "Collectie" elders op deze site.