1826
Bij Koninklijk Besluit geeft Willem I opdracht tot vestiging van de Koninklijke Militaire Academie in het Kasteel van Breda. De opleiding voor genie- en artillerie-officieren te Delft wordt opgeheven.
1827
Vaststelling van het reglement voor de opleiding van officieren van alle wapens en de ingenieurs van waterstaat aan de KMA.

1828
Inwijdingsrede ter opening van de Koninklijke Militaire Akademie
De eerste cadetten komen aan. Prins Frederik opent de KMA officieel op 24 november.

 

 

 

De Eerste Almanak der Koninklijk Militaire Akademie.De Eerste Almanak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1828 - 1830
Luitenant-generaal der Artillerie C.A. Gunkel
Gouverneur der KMA

1830

Wegens de Belgische opstand worden de lessen gestaakt en de cadetten, voor zover zij niet uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstig zijn, bij het leger ingelijfd.
1830 - 1836
Majoor der Artillerie Maximilien Henri Steenberghe
Majoor der Artillerie M.H. Steenberghe
waarnemend gouverneur der KMA

1836 - 1852
Luitenant-generaal der Artillerie H.G. Seelig
Gouverneur der KMA
1836

Heropening van de KMA. Het instituut bereikt grote bloei en internationale erkenning onder de generaals H.G. Seelig en L.P. Delprat. Er wordt een begin gemaakt met de opleiding van officieren voor het Oost-Indische Leger.

1844
De Duellaan in het MastbosDe Duellaan in het Mastbos is genoemd naar het duel tussen J.H. van Bolhuis en E.J. van Lidt de Jeude.

 

 

 

 

 

 

 

1845
Overplaatsing van de opleiding van ingenieurs voor waterstaat naar Delft.
1850 - 1857
Opleiding van adelborsten aan de KMA.
1852 - 1855
Generaal-majoor der artillerie Jhr J.K. Ridder van Rappard
Gouverneur der KMA

1855 - 1857
Generaal-majoor der Infanterie I.W. Walther
Gouverneur der KMA

1857 - 1861
Luitenant-generaal der Infanterie I. Scheltus
Gouverneur der KMA

1861 - 1867
Luitenant-generaal der Artillerie J.P.C. van Overstraten
Gouverneur der KMA

1863

Wet op het Middelbaar Onderwijs.
1867 - 1868
Kolonel der Infanterie A.C.A. Schönstedt
Gouverneur der KMA

1868
Eerste almanak door cadetten samengesteld.
1868 - 1871
Luitenant-kolonel der Infanterie A. Engelvaart

Gouverneur der KMA
1868 - 1890
De hogere krijgsschool in Breda gevestigd.
1869
Leeftijd van toelating tot de KMA verhoogd van 14-18 naar 17-20. Een betere koppeling met het middelbaar onderwijs wordt bereikt door de Academiewet.
1870
Korte onderbreking van de opleiding als gevolg van de mobilisatie van het Nederlandse leger wegens de Frans-Duitse oorlog.
1871 - 1872
Majoor van de Generale Staf J. M. van der Star

Gouverneur der KMA
1872 - 1876
Luitenant-kolonel der Infanterie A. Engelvaart

Gouverneur der KMA
1876 - 1878
Generaal-majoor der Infanterie N. van Willes
Gouverneur der KMA

1878

Eerste wapenvereniging opgericht: Kilacadmon (cavalerie).
Cavalerie-Revolverschietvereniging Kilacadmon opgericht 22 oktober 1878

 


1878 - 1883
Kolonel der Artillerie M.C.F. Simon.
Gouverneur der KMA

1879
Opening van de Cadettensociëteit op de Grote Markt in Breda.
1879
Op 23 november 1879 vaardigt de dan nog Luitenant-kolonel Simon een verbod uit om te roken in de Uitspannigszaal. Ook toen hadden we problemen met het roken. De aanleiding tot het verbod ligt wel op een ander gebied.
Verbod om te roken door alle cadetten op de Uitspanningszaal
1883 - 1885
Kolonel van de Generale Staf J. C. C. den Beer Poortugael
Gouverneur der KMA

1884

Eerste Assaut.
1885 - 1886
Kolonel der Artillerie L.G. Berends
Gouverneur der KMA

1886 - 1890

Generaal-majoor J.N.A. Baron Taets van Amerongen
Gouverneur der KMA

1890
Wet op het Militair Onderwijs aangenomen, regelt onder meer de aansluiting van het middelbaar onderwijs op de KMA-opleiding en de toelatingseisen.
1890 - 1891
Generaal-majoor der infanterie H. F. C. Hardenberg
Gouverneur der KMA

1891 - 1894
Kolonel der artillerie G.F.W. Borel
Gouverneur der KMA

1884 - 1898
Kolonel der Artillerie C.L. van Pesch
Gouverneur der KMA

1892

Cadetten Almanak 1892

 

 

 

 

 

 


1895
Invoering van de jaarlijkse detachering van cadetten bij de parate eenheden om het leger in de dagelijkse praktijk te leren kennen. Oprichting van de cadettenvoetbalvereniging Velocitas.
1897
Oprichting van de Algemeene Gymnastiek en Schermvereeniging op 7 november 1897Oprichting van de Algemeene Gymnastiek en Schermvereeniging op 7 november.

 

 


1898
Oprichting van het Cadettencorps.
1898 - 1900
Kolonel der Infanterie J.T.T.C.van Dam van Isselt
Gouverneur der KMA

1900
Velocitas wordt landskampioen voetbal.
1900 - 1905
Generaal-majoor der Infanterie F. H. A. Sabron
Gouverneur der KMA
1903
De burgerij van Breda biedt de KMA een vaandel aan. 
Het vaandel van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) is op 7 oktober 1903 uitgereikt ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan en werd aangeboden door de burgerij van Breda aan het cadettencorps. Het is bij Koninklijke Besluit als vaandel erkend.
Vaandel KMA

 

 

 

1905 - 1911
Generaal-majoor der Infanterie Jhr. L.C. van den Brandeler
Gouverneur der KMA

1905
Cadetten Roeivereeniging Dudok van Heel. Opgericht 1 november 1905Oprichting van de cadettenroeivereniging Dudok van Heel.

 

 

 


1911 - 1915
Generaal-majoor der Artillerie H. Kemper
Gouverneur der KMA
1914
De mobilisatie als gevolg van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De cadetten worden opgeroepen om te velde te dienen.
1915 - 1919
Generaal-majoor der Artillerie J.W.P. van Hoogstraten
Gouverneur der KMA

1915

Hervatting van de colleges.
1919 - 1922
Generaal-majoor der Artillerie Jhr. J.H. Roëll
Gouverneur der KMA

1919

Cadettensociëteit verplaatst naar het kasteel.
1921
Luchtfoto van het KMA terrein.

Luchtfoto KMA terrein anno 1921

 

 

 

 

1922 - 1929
Generaal-majoor der Artillerie G.G. van Everdingen
Gouverneur der KMA

1924
Sluiting van de cadettenschool in Alkmaar, de leerlingen komen naar de KMA.
1927
Eerste C & A wedstrijd. Begin jaarlijkse traditionele sportontmoeting tussen cadetten en adelborsten.
1928
Honderdjarig bestaan van de KMA met grootse festiviteiten, een reünie en koninklijk bezoek gevierd.
Honderdjarig bestaan van de KMA met grootse festiviteiten, een reünie en koninklijk bezoek gevierd.
1928
Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de KMA wordt door de gemeente Breda meubilair geschonken voor de senaatskamer.

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de KMA wordt door de gemeente Breda meubilair geschonken voor de senaatskamer.

1929 - 1934
Generaal-majoor der Infanterie C.J.H. van der Harst
Gouverneur der KMA

1929

Oprichting Cadetten Hockey Club.
1934 - 1945
Luitenant-generaal der Cavalerie H.Ch.G. Baron van Lawick
Gouverneur der KMA

1935

Slechts 48 cadetten voor het Nederlandse leger in opleiding.
1939
Na een groot aantal "magere jaren" nu een recordaantal van 555 cadetten. De luchtmacht doet zijn intrede. Afkondiging van de mobilisatie.
1940
De cadetten beleven de oorlogsdagen in Haarlem (KNIL) of bij het veldleger (KL). Na de capitulatie sluit de bezetter de KMA. Het kasteel wordt gebruikt voor de legering van Duitse troepen.
1940 - 1941
Luitenant-kolonel der Artillerie H. van Keppel Hesselink
waarnemend gouverneur der KMA

Waarnemend gouverneur Luitenant-kolonel H. van Keppel Hesselink

 

 

 

 

 

1940 - 1942
Voortzetting van de KMA in Bandoeng, Nederlands-Indië.
1948
Terugkeer van de KMA in het Kasteel van Breda.
Heropening van de Koninklijke Militaire Academie op 1 mei 1948

1948 - 1954
Brigade-generaal der Infanterie K.F. Puffius
Gouverneur der KMA

1949
Officiële heropening door prins Bernhard.
1950

Opnieuw installeren van de KMA-drumband (CTK).
1951 - 1957
Indonesische cadetten aan de KMA opgeleid.
1952
Viering van het 700-jarig bestaan van Breda. Bezoek van generaal Dwight D. Eisenhower aan de KMA. De eerste na-oorlogse door de KMA georganiseerde grote internationale militaire sportuitwisseling.
1953
Watersnood

  1953 Watersnood Gouverneur Puffius bezoekt Cadetten in Rilland Bath     1953 Watersnood Aanleg nooddijk bij Rilland Bath 
1953 Watersnood Gouverneur Puffius
bezoekt Cadetten in Rilland Bath
1953 Watersnood
Aanleg nooddijk bij Rilland Bath


De KMA doet dienst als opvangcentrum en de cadetten assisteren bij de hulpverlening.
Viering van het 125-jarig bestaan van de KMA in aanwezigheid van koningin Juliana.
1954
Overdracht brigade-generaal der Infanterie K.F. Puffius aan kolonel der Cavalerie W. Kloppenburg.
Overdracht Generaal-majoor der Infanterie K.F. Puffius aan Kolonel der Cavalerie W. Kloppenburg.

1954 - 1959

Kolonel der Cavalerie W. Kloppenburg
Gouverneur der KMA

1959
Commando overdracht van Kolonel der Cavalerie W. Kloppenburg aan Generaal-majoor der Cavalerie W.C.H. van Reede
Commando overdracht van Kolonel der Cavalerie W. Kloppenburg aan Generaal-majoor der Cavalerie W.C.H. de Reede
1959 - 1964
Generaal-majoor der Cavalerie W.C.H. van Reede
Gouverneur der KMA

1960

Ingrijpende onderwijsherziening, het begin van de wetenschappelijke opleiding. De opleiding wordt verlengd van drie naar vier jaar.
1961
Instelling van het Curatorium en de Raad van Gouverneur en Assessoren.
1963
Indiening van de wet wetenschappelijk onderwijs krijgsmacht (WWOK) die echter nooit in werking is getreden. De rang cadet-vaandrig, voorheen alleen in mobilisatietijd, wordt definitief toegekend aan vierdejaars.
1964
25 juli 1964 Commando overdracht door de Generaal-majoor der Cavalerie W.C.H. van Reede aan Luitenant-generaal der Genie A.V. van den Wall Bake
25 juli 1964 Commando overdracht door de Generaal-majoor der Cavalerie W.C.H. van Reede aan Luitenant-generaal der Genie A.V. van den Wall Bake.

 

 

 

 

1964 - 1969
Luitenant-generaal der Genie A.V. van den Wall Bake
Gouverneur der KMA

1964

Introductie van ROAG-vaandrigs (studiebegeleiders). (Roag = Reserve officieren academisch gevormd)
1966
Bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus aan de KMA. Op de foto een kijk in de bibliotheek samen met Luitenant-generaal van den Wall Bake en dhr Wolf, bibliothecaris.
Bezoek van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus aan de KMA op 7 december. Op de foto een kijk in de bibliotheek samen met Luitenant-generaal van den Wall Bake en dhr Wolf, bibliothecaris
1968
Eerste Open Dag op de KMA.
1969 - 1971
Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht J.N. Mulder
Gouverneur der KMA

1971 - 1976
Generaal-majoor der Cavalerie W.K. Brederode
Gouverneur der KMA

1974
Voor de eerste keer krijgt een cadet-sergeant toestemming om te trouwen.
1975 - 1990
Nationale Taptoe op de Parade voor het Kasteel.
1976 - 1980
Generaal-majoor der Infanterie M.H. von Meijenfeldt
Gouverneur der KMA

1976
Militair management wordt het centrale thema van de opleiding. Het civiele op management en beleid gerichte element van de opleiding wordt dominant. De eerste Surinaamse cadetten slagen voor hun officiersexamen.
1978
Toelating van de eerste vrouwelijke cadetten. Viering van het 150-jarig bestaan.
1980 - 1984
Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht D. Klik
Gouverneur der KMA

1981 - 1983
Meer dan 640 cadetten. een absoluut record.
1984 - 1989

Generaal-majoor der Artillerie H. Leeflang
Gouverneur der KMA

1985
Onderwijsvernieuwing; invoering van militaire bedrijfskunde als centraal thema van de opleiding. Drie studierichtingen (Operatiën. Economie en Techniek) en invoering van de studieduur van vier jaar en drie maanden.
1989 - 1992
Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht mr. G.C.G. Borst
Gouverneur der KMA

1992
Invoering van het onderwijsmodel '92. De wetenschappelijke opleiding komt onder de hoede van één faculteit militaire bedrijfskunde en wordt gesplitst in twee delen (KMA I en na het vervullen van de eerste functie KMA II).
1992 - 1995
Generaal-majoor der Artillerie P.H.M. Messerschmidt
Gouverneur der KMA

1993

Grondige restauratie Huis van Brecht. De KMA-bibliotheek vestigt zich in het oudste stenen huis van Breda.
1995
Komst BBT-cursisten en andere opleidingen en cursussen.
1995 -1998
Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht F.J.M. Vogelpoel
Gouverneur der KMA

1999 - 2000
Restauratie van het Uiltje. De inrichting van het lesgebouw wordt aangepast aan de eisen van deze tijd. Er komen onder andere computerlokalen voor computer ondersteund onderwijs en een videoconferencing systeem waarmee over de hele wereld verbindingen tot stand kunnen worden gebracht.
1998 - 2001
Generaal-majoor MPSD Drs. G.J.C. Roozendaal
Gouverneur der KMA

2000
Opening academisch jaar voor het eerst samen met het Koninklijk Instituut voor de Marine en het Instituut Defensie Leergangen. Begin van grotere samenwerking tussen KMA, KIM en lOL. Een werkverband denkt na over de aard en inhoud van de officiersopleidingen en de nieuw te vormen Faculteit Militaire Wetenschappen.
2001 - 2004
Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht C.G.J. Hilderink
Gouverneur der KMA

2001
Grote verbouwing van het kasteel. Ook de tweede verdieping worden legeringskamers voor cadetten.
2001
Invoering van het nieuwe onderwijsmodel 2000. Belangrijkste verschillen: de BOT-opleiding wordt zonder de onderbreking van de startfunctie verzorgd. De BBT-ers blijven voortaan ook een jaar op de KMA. Hoger opgeleiden kunnen de opleiding in de vorm van post-academisch onderwijs volgen. (BOT= Beroeps bepaalde Tijd, BBT= Beroeps Bepaalde Tijd).
2003
Het jaar dat in het teken staat van 175 jaar KMA. Het hele jaar door wordt dit feit met interne en externe evenementen en feestelijke activiteiten gevierd.

Doelstelling Historische Verzameling KMADe Stichting Historische Verzameling KMA is opgericht op 18 december 2003 op verzoek van de Gouverneur van de KMA met het doel om namens hem de Historische Verzameling van de KMA te beheren. De Gouverneur is voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting.

 

 

 

 


2004
Start van de bestuurlijke samenwerking tussen de drie defensie opleidingsinstituten. Het Koninklijk Instituut van de Marine (KIM), het Instituut Defensie Leergangen (IDL) en de Koninklijke Militaire Academie (KMA) worden samengevoegd onder de noemer 'Hogere Defensie Opleidingen'.

2005, 2 september
De bestuurlijke samenwerking wordt geformaliseerd door de oprichting van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Hieronder ressorteren:

* Het Koninklijke Instituut voor de Marine (KIM), Den Helder
* De Koninklijke Militaire Academie (KMA), Breda
* Het Instituut Defensie Leergangen (IDL), Breda, loopbaanopleidingen voor de hogere officiersrangen
* De Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW), Breda en Den Helder, academisch onderwijs en onderzoek
* Het Expertise Centrum Leiderschap Defensie, Breda
* Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag
* Talencentrum Defensie, Breda
De gouverneur KMA is tevens Commandant NLDA 

2004 - 2007
Generaal-majoor der Artillerie Drs. A.G.D. van Osch
Gouverneur KMA vanaf 2005 tevens commandant NLDA

2007 - 2010
Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht Mr. S. van Groningen
Gouverneur KMA tevens commandant NLDA

2011, 1 september
Een drietal  opleidingen verzorgd door de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW) wordt geaccrediteerd als universitaire bacheloropleidingen:  Krijgswetenschappen (BA), Militaire Bedrijfswetenschappen (MSc), beide verzorgd op de locatie te Breda en Militaire Systemen & Technologie (MSc), verzorgd in Den Helder. De civiel erkende bacheloropleidingen staan alleen open voor personeel van defensie, de cadetten van de KMA en de adelborsten van het KIM.

2010 - 2012
Generaal-majoor van de Technische Staf Ir. R.G. Tieskens
Gouverneur KM
A tevens Commandant NLDA 

2012 - 2013
Generaal-majoor der Infanterie T.W.B. Vleugels
Gouverneur KMA tevens Commandant NLDA

2013
De FMW start met een geaccrediteerde Engelstalige masteropleiding (MA) Military Strategic Studies. De masterstudies staan ook open staat voor civiele studenten.

2013, 21 augustus
De gecombineerde van functie van gouverneur KMA tevens commandant NLDA, wordt opgesplitst in commandant NLDA en een aparte functie commandant KMA. Daarmee is de historische titel gouverneur KMA tot een einde gekomen.

2013  - 2014
Kolonel van de Infanterie drs. L.A. (Ludy) de Vos, commandant KMA

2015
De FMW start met een master opleiding (MA) European Joint Master in Strategic Border Management, die verspreid over meerdere Europese landen wordt verzorgd.

2014 - 2017
Kolonel van de Luchtdoelartillerie L. (Laurens) Jobse, commandant KMA

2017
De FMW start met een masteropleiding (MSc) Military Technology, Processes & Systems, verzorgd in Den Helder

2017 - 2020
Kolonel der Infanterie J. (Joost) Doense, commandant KMA

2019
De FMW start met een masteropleiding (Msc) Compliance & Integrity in International Military Trade.

2020 - heden
Kolonel vlieger van de Koninklijke Luchtmacht G.G. (Gerbe) Verhaaf, commandant KMA