Filters

bli banner_liggend2012De expositie in het Koningin Wilhelmina Paviljoen gelegen aan het Kasteelplein is in het kader van

...

Overzicht reconstructie NassaustallenBreda, 27 september 2013. Na een uitgebreide analyse is op deze site een reconstructie te zien van de

...

Poster Spaanse WegBreda, september 2014 – Van zondag 21 september tot en met zondag 28 september is er in het

...

coverpagina jaarverslag 2016 2018Breda, augustus 2019 - Het verslag van de Stichting Historische Verzameling KMA over de jaren 2016

...

Jaarverslag HVKMA 2011- 2015

Breda, april 2019- Onlangs is het reeds eerder opgestelde verslag over de jaren 2011 - 2015

...