user_mobilelogo

loek de vriesklein9 december 2011 - Tijdens de jaarlijkse eindejaarsbijeenkomst van de vrijwilligers van de Stichting Historische Verzameling KMA in het Blokhuis heeft de heer Loek de Vries na acht jaar het secretariaat van de Stichting overgedragen aan de heer Pico Rozendaal. De vertrekkend secretaris werd aangenaam verrast toen de gouverneur van de KMA hem de Academiemedaille in Zilver uitreikte. Hij kreeg deze wegens zeer grote verdiensten voor “zijn gedurende een groot aantal jaren zeer grote inzet en betrokkenheid voor het behoud van het cultureel erfgoed, tradities, stijl en goede gewoontes van de KMA, in zijn functie als secretaris van de Stichting Historische Verzameling KMA en voorzitter van het Seniorenconvent”. In zijn toelicht benadrukte Generaal-majoor R. Tieskens dat de heer de Vries op meer dan voortreffelijke wijze heeft bijgedragen aan een positieve uitstraling van de KMA naar de omgeving. Zijn inbreng en bijdragen zijn wezenlijk geweest voor het goed functioneren van de Stichting HV KMA en van het Seniorenconvent en daarmee ook voor het behoud van het cultureel erfgoed van de Academie.

De overdracht geschiedde symbolisch door het overhandigen van een USB-stick met daarop alle documentatie van de Stichting. Loek, inmiddels de tachtig gepasseerd, moest wel toegeven dat alle nieuwe technologische ontwikkelingen hem te snel gaan, maar werken met een USB stick lukt nog wel. Stan Wulffaert als voorzitter van de Stichting bedankte Loek voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Zijn positief kritische bijdrage aan de vele projecten zorgde ervoor dat de projecten af kwamen en van een hoog niveau zijn. Zijn initiatief en bijdrage aan het vierde Kilacadmonpaper over de Watersnood is daarvan een overduidelijk bewijs. Ook de oud voorzitter van de Historische Verzameling Siem van Nugteren ging in zijn toespraak dieper in op het verleden. Loek heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan het Comité 175 KMA en daarna zijn werkzaamheden doorgezet in de Stichting Historische Verzameling.    

academiemedailleDe Academiemedaille
Voor zover na te gaan, is de Academiemedaille ingesteld in 1908 en sinds die tijd meer dan 300 keer uitgereikt. De Academiemedaille kan worden toegekend wegens zeer grote verdiensten voor de KMA, wegens opvallend goede functie-uitoefening en/of vanwege prestaties, die de naam van de KMA hooghouden. Voorgedragen kunnen worden militairen en ambtenaren verbonden aan de KMA, cadetten en cursisten en bij hoge uitzondering, niet aan de KMA verbonden personen. De criteria zijn laatstelijk vastgelegd in een vaste order KMA nr. 4 (jan 2007). Eerdere omschrijvingen dateren uit 1963 respectievelijk 1935 en kennen vergelijkbare criteria. Loek de Vries ontving eerder, in 2003, de medaille in brons wegens zijn inzet en bijdrage aan het Comité 175 KMA.