user_mobilelogo

arsenaal1Het Arsenaal geeft zijn geheimen prijs als infirmerie
November 2011
- Tijdens renovatiewerkzaamheden in het Arsenaal zijn onlangs oude bouwsporen gevonden die een tipje van de sluier uit het verleden oplichten. In het Arsenaal is de vroeger bestaande doorgang naar de aanpalende Rekenkamer gevonden. Deze is in de loop der tijden dichtgemetseld. Verder is er onder het Arsenaal een nog niet bekende kelder aangetroffen die hoogstwaarschijnlijk diende als schoonwaterreservoir, ijskelder, desinfectiebad of opslagruimte van medicamenten. Het Arsenaal, gebouwd rond 1830 in de periode dat het Kasteel werd ingericht als onderkomen voor de KMA, diende oorspronkelijk als ziekeninrichting voor de cadetten. Aan de hand van deze bouwsporen kan de bouwkundige geschiedenis van het Arsenaal en de Rekenkamer verder worden onderzocht en gedocumenteerd. De Stichting HV KMA streeft er naar dat de jongste ontdekkingen voor het nageslacht op enigerlei wijze zichtbaar blijven onder andere door middel van het plaatselijk weglaten van nieuw stucwerk zoals dat elders in het kasteelcomplex ook is gedaan. Zodoende kan de historie van het Arsenaal en de Rekenkamer levend worden gehouden.

arsenaal reconstructie bouwsporenDe Rekenkamer dateert al uit de zestiende eeuw en diende als "centraal administratiekantoor" voor de bezittingen van de Nassau's. Aan de westgevel van de Rekenkamer bevond zich een slotgracht met een dok voor het ontladen van goederen uit aangemeerde boten. Vermoedelijk kon men via een portaal zo de boot instappen. Deze aanlegplaats verdween rond 1830 toen het Arsenaal tegen de Rekenkamer werd gezet. Aanvankelijk was er een doorgang tussen de Rekenkamer en het Arsenaal maar die is later dichtgemetseld.

 

 

 

arsenaal kelder 2arsenaal kelderluikDe kelder onder het Arsenaal is nog in betrekkelijk goede staat. De constructie van de kelder is op zich niet uniek, maar de functie als koelruimte in combinatie met de oorspronkelijke functie van het Arsenaal als infirmerie of militaire ziekeninrichting is het wel een bijzonderheid. Het Arsenaal heeft de functie van ziekeninrichting nog lange tijd behouden tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Daarna diende het ondermeer als kantoorgebouw en opslagruimte.