user_mobilelogo

MolenschilderijOp maandag 10 december vond weer de tradionele eindejaarsbijeenkomst voor de vrijwilligers van onze stichting plaats. Samen met het personeel van de VVV-Breda waren er ruim vijftig deelnemers. Het gezelschap werd in de Duiventoren bijgepraat over het wel en wee van de stichting en de plannen voor 2013. Jacques Brinkhof, lid van de werkgroep vastgoed van de HV KMA, nam het gehoor vervolgens mee in de geheimen van de watermolen van het Kasteel van Breda, die tot 1826 met de komst van de KMA bijna drie eeuwen operationeel is geweest. Aan de hand van een beeldende powerpoint slide show werden de principes van de aandrijving van de watermolen uitgelegd. Aanvankelijk op de kracht van de stroom van de rivier de Mark, maar later door middel van een vernuftig stelsels van sluizen en spaarbekkens, op de kracht van de getijdeverschillen, die vroeger tot in Breda optraden. Zie elders op deze website voor details. Als dank voor zijn inspanningen overhandigde Boudewijn van de Calseijde aan de spreker een zelfgeschilderde impressie van de watermolen. De bijeenkomst werd afgesloten met een gastvrije en culinair voortreffelijke ontvangst op het Blokhuis, met de gouverneur KMA, generaal-majoor Th. Vleugels, als zeer gewaardeerde gastheer.