De Duellaan in het MastbosBreda april 2015. De Duellaan is genoemd naar het duel dat op 14 februari 1844 werd uitgevochten door J.H. van Bolhuis, burgerleraar aan de Militaire Academie. Hij had zijn hoed niet afgenomen voor drie officieren, waaronder E.J. van Lidt de Jeude. Dit leidde tot een conflict dat zo hoog opliep dat alleen een duel eerherstel kon bieden. Van Bolhuis werd door een kogel in de hals getroffen en overleed bijna onmiddellijk. Van Lidl de Jeude werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf maar kreeg gratie van de koning.
Bron stadsarchief www.stadsarchief.breda.nl