Generaal-majoor der Artillerie P.H.M. Messerschmidt
Gouverneur der KMA van 1992 - 1995.

 Gouverneur Messerschmidt

Voorganger
mr. G.C.G. Borst
Overzicht Gouverneurs opvolger
F.J.M. Vogelpoel

 

 

 

Loopbaan

De pagina staat van dienst is ingevuld. De overige pagina's zijn nog in bewerking