Luitenant-generaal der Infanterie I. Scheltus
Gouverneur der KMA van 1857 - 1861.
Gouverneur Scheltus

 

Voorganger
I.W. Walther
Overzicht Gouverneurs Opvolger
J.P.C. van Overstraten

 

Loopbaan


Isaac Scheltus werd op 4 april 1798 geboren te Oudshoorn en trad op 20 mei 1813 in Franse dienst bij het 2e Regiment van de Garde d'honneur, waarmede hij nog in datzelfde jaar deelnam aan de veldtocht in Saksen.
Naar Nederland teruggekeerd werd hij in april 1815 2e Luitenant bij het 14e Bataljon Infanterie van linie, waarmede hij de veldtocht in Frankrijk meemaakte. In 1823 werd hij bevorderd tot 1e luitenant.
Tijdens de Belgische opstand bevond hij zich in de Citadel van Luik.      
Nadat hij in 1831 was bevorderd tot kapitein werd hij in 1834 bij het Mobiele Leger geplaatst.
In 1838 werd Kapitein Scheltus benoemd tot Kapitein-adjudant van Generaal-majoor J. van Duynen, Bevelhebber van de 1e Brigade van de 2e Divisie van het leger te velde. In de periode 1839-1843 was hij als Kapitein-adjudant toegevoegd aan Generaal-majoor W. H. Baron Heerdt tot Eversberg provinciaal commandant van Overijssel.
In 1847 volgde zijn benoeming tot majoor en nadat hij in 1853 Luitenant-kolonel was geworden werd hij in datzelfde jaar adjudant in buitengewone dienst van Z.M. de Koning.
Enige jaren daarna werd Luitenant-kolonel Scheltus geplaatst bij de staf van het 5e Regiment Infanterie.
In 1855 volgde zijn benoeming tot Commandant van het Regiment Grenadiers en Jagers en werd hij bevorderd tot kolonel.
Na het overlijden van Generaal-majoor Walther werd Kolonel Scheltus per 1 december 1857 benoemd tot Gouverneur van de Kon. Mil. Academie onder gelijktijdige bevordering tot Generaal- majoor der Infanterie.
De functie van gouverneur werd 4 jaar door hem uitgeoefend tot aan zijn pensionering in maart 1861 , toen hij tevens werd bevorderd tot Luitenant-Generaal der Infanterie.
Luitenant-Generaal Scheltus overleed op 1 april 1879 te Alkmaar in de ouderdom van bijna 81 jaar.