Detail Doorbraakgewelf lokatie PantryBij het verbeteren van de mobiliteit binnen de vestingmuren bleek de Nassautraptoren een obstakel. De pronktrap uit de renaissance werd gesloopt en een gewelfde gang ging de twee weermuren ter weerszijde van de toren verbinden. De bouwsporen van die zogenaamde “doorbraakgewelf”zijn in de pantry hervonden en in het stucwerk gevisualiseerd.
Zie ook de pagina Nassautoren.