Mureel kapitelen in de kelder van het BlokhuisVan oudsher bouwde men het liefst met natuursteen. Bij gebrek daaraan in de lage landen werden alleen hoekstukken e.d. van natuursteen gemaakt en de rest opgevuld met baksteen.
De robuuste gewelfde kolommen onder het Blokhuis (bereikbaar via de “Onderaardse gang”) zijn eerst geheel opgetrokken met natuursteen (tegen het water) en vervolgens gemetseld.
Zelf op deze niet representatieve locatie is een klein gebeeldhouwde “muraalkapiteel “ verwerkt in de overgang van natuursteen naar baksteen.

Meer info kunt u vinden in het hoofdstuk onderaardsegangen