Gewelven Granaat en Duiven torenBeide torens behoren toe tot de eerste vestingwerken (na de middeleeuwse muren) naar Italiaans voorbeeld zoals Hendrik III in zijn verre reizen met keizer Karel V heeft leren kennen. Breda en Utrecht liepen toen voorop. Het plan is Renaissance, maar het bouwambacht heeft een nog laat Gotisch inslag, gelet op de gewelven. De gewelven vormen een groot rond gat waarin de kruitdampen naar boven werden afgevoerd en ammunitie transport naar de kanonnen in plaatsvonden. De gangen naar de torens waren bedekt met een aarde wal om het buskruit tijdens de aanvoer te vrijwaren van vuurballen, die de vijand met een katapult over de muur gooide.