Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht C.G.J. Hilderink
Gouverneur der KMA van 2001 - 2004.

Gouverneur Hilderink 

Voorganger
Drs. G.J.C. Roozendaal
Overzicht Gouverneurs Opvolger
Drs. A.G.D. van Osch

 

 

 

Loopbaan

Carel Hilderink kwam in 1966 in militaire dienst aan de Koninklijke Militaire Academie als cadet van de Koninklijke Luchtmacht (Klu) In 1971 werd hij benoemd tot Tweede Luitenant. In 2005 verliet hij de Luchtmacht als generaal-majoor. Binnen het vakgebied beveiliging en passieve verdediging is hij in totaal zo’n 7 jaar belast geweest met de voorbereiding en de uitvoering van operaties, zowel bij eenheden in Duitsland als bij helikopter- en F-16 eenheden in Nederland.
Personeel, organisatie en opleidingen. Binnen dit domein vervulde Hilderink zowel instructeurs- als leidinggevende functies. Zo was hij als Commandant van de Koninklijke Militaire School Luchtmacht tevens Vliegbasis Woensdrecht (1993-1995) verantwoordelijk voor de uitvoering van vrijwel alle opleidingen van de Klu. Van 1998 tot 2001 was hij Directeur Personeel en Organisatie van de Klu en als zodanig ook lid van de Luchtmachtraad, het hoogste bestuursorgaan van dit krijgsmachtdeel. Hij leidde vele reorganisaties en was onder meer belast met het overleg met de vakbonden. Vervolgens voerde hij als Gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie bijna drie jaar het bevel over deze instelling en was daarmee verantwoordelijk voor alle initiële officiersopleidingen van de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee. Als voorzitter van het College van Bestuur van de Nederlandse Defensie Academie (in oprichting) was hij in deze periode ook belast met de voorbereidingen van de organisatorische integratie van alle officiersopleidingen van de Nederlandse krijgsmacht.
Voor wat betreft de voorbereiding en uitvoering van crisisbeheersingsoperaties is Hilderink van 1976 tot 1978 voor de Verenigde Naties uitgezonden geweest naar het Midden Oosten waar hij deel uitmaakte van de United Nations Truce Supervision Organization. Gedurende deze periode werd hij onder meer belast met het opstellen van nieuwe Standard Operating Procedures voor alle VN-operaties in de Sinaï. Van 1995 tot 1997 was hij Directeur Defensie Crisis Beheersings Centrum, het tegenwoordige Defensie Operatie Centrum. Hij was namens de Nederlandse krijgsmacht betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van vele operaties, onder meer op de Balkan en in Afrika. Op dit gebied was hij ook verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan zowel de politieke als de militaire top.
In augustus 2004 werd Hilderink voor een half jaar benoemd tot Commandant van een nieuw te formeren NAVO-trainingsmissie in Irak. In februari 2005 nam Hilderink afscheid van de krijgsmacht. Tegenwoordig heeft hij een klein bedrijf dat zich bezig houdt met personeelsbemiddeling, met advies bij het opzetten en trainen van commando- en/of coördinatiecentra in het kader van rampenbestrijding, met personeelscoaching voor organisaties die onder grote druk staan, en met leiderschapstraining.