user_mobilelogo

2 april 2019. Als we het hebben over de collectie van HVKMA moet je eerst gaan bepalen wat de omvang van de collectie is. We praten dan niet over aantallen, maar welke onderwerpen men vindt dat deze behoren tot de collectie van de HVKMA.

De omvang van de collectie is gedefinieerd als:

de collectie die betrekking heeft op de geschiedenis van het Kasteel van Breda, de historie van het vorstenhuis voor zover er een relatie is met het Kasteel, de tradities en de opleidingen van de Koninklijke Militaire Academie, de voormalige cadettenschool, de voormalige Hoofdcursus en het opgeheven Opleidingscentrum voor Officieren/Opleidingscentrum Officieren Speciale Diensten.

Met deze definitie kunnen we gaan bepalen welke items wel of niet tot “onze” collectie behoort. Dit gaat niet alleen over de items die al in ons bezit zijn maar ook van items die we verkrijgen door nalatenschappen of het in bewaring nemen van door de onderhavige NLDA- organisaties (NederLandse Defensie Academie) afgestoten zaken.

Bij inventarisatie komen we op dit moment op ongeveer 20.000 collectie items. En met bovenstaande kan de collectie worden uitgebreid. Bij veel musea zie je dat men gaat werken met deelcollecties. Enerzijds om beter inzicht te hebben in de collectie, maar ook om het werk en expertise te verdelen over de medewerkers/vrijwilligers. Ook de collectie van de HVKMA is te groot om als ,één collectie te zien. Deelcollecties is meer voor de hand liggend. Op hoofdlijnen is de collectie onder te verdelen in de navolgende deel collecties.
• foto’s, prenten;
• schilderijen en grafische kunst;
• uniformen;
• wapens (waaronder handvuur- en blanke wapens);
• ornamenten en sculpturen;
• gebouwen werken en terreinen;
• vaandels;
• miniaturen en maquettes;
• boeken en geschriften (waaronder persoonlijke manuscripten);
• onderscheidingen en gedenkpenningen.
Met deze onderverdeling kunnen we verder mee aan de slag. Wel moeten we ons in het achterhoofd houden dat collectie items onder meerdere deel collecties kunnen vallen en dat bij publiceren vanuit de database memorix het zichtbaar wordt