user_mobilelogo

2 april 2019. Als we het hebben over de collectie van HVKMA moet je eerst gaan bepalen wat de omvang van de collectie is. We praten dan niet over aantallen, maar welke onderwerpen men vindt dat deze behoren tot de collectie van de HVKMA.

19 maart 2019. ‘Memorix’ is een collectieregistratiesysteem, dat inmiddels bij vele erfgoedbeheerders in gebruik is, waaronder het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).

19 maart 2019. Een van de taken van de Stichting Historische Verzameling KMA (hierna te noemen HVKMA) is het beheer van de historische verzameling.

19 maart 2019. De HVKMA heeft een werkgroep Collectiebeheer ingesteld om de invoer van registratiegegevens van de collectie van de HVKMA te begeleiden.