Uniformen voor veUniform Ruyter van Steveninckteranen

Aanstaande vrijdag 28 juni is er een extra openstelling ingelast van de expositieruimte van de HV KMA. Dit ter gelegenheid van de vijfde Bredase Veteranendag. Aanstaande vrijdag is er op het Kasteelplein ook een static-show van oude legervoertuigen. Dit sluit aan op de tentoonstelling van de expositie, waar diverse uniformen zijn te bezichtigen van officieren die een belangrijke rol hebben gespeeld in de krijgsverrichtingen van Nederland. Te zien zijn onder andere het uniform van Generaal Spoor en luitenant-kolonel den Ouden die postuum de Militaire Willemsorde werd toegekend wegens zijn moedige inzet in het Korea conflict. Ook het uniform van Prins Bernhard en diverse andere hooggeplaatste officieren kunnen worden bezichtigd. De expositie is normaal gesproken alleen op de dinsdag open voor publiek. De openingstijden aanstaande vrijdag zijn van 10.00 tot 16.00 uur. De toegang is zoals gebruikelijk geheel gratis.