Watermolen April 2012 "Moeilijke (ge)tijden in Breda". De eerste watermolen van Breda stond sinds 1509 op het kasteelterrein en was een zogenaamde getijdenmolen. Eb en vloed in de rivier De Mark was stroomopwaarts tot ver in België merkbaar. Met de molen werd het koren gemalen voor de hofhouding, maar in rustige tijden ook voor de bakkers in de stad. Naarmate de verzanding in de rivier en de grachten van de vestingstad toenam, werd het moeilijker om voldoende stromend water voor de aandrijving van het waterrad te verkrijgen. In de stad werden nog drie getijdenmolens gebouwd, die allemaal in de loop van de eeuwen zijn verdwenen. De kasteelwatermolen was tevens de laatste actieve watermolen tot de sloop in 1828.

Lees meer over de watermolen