“Alhoewel kleinschalig van opzet kan jullie expositie worden gezien als een waardevol visitekaartje van de NLDA, een echte ‘parel in de kroon’ kan ik wel zeggen.”
Al sinds 2009 is in de oude HBS een expositie ingericht die gewijd is aan het verleden van het Kasteel van Breda en haar bewoners in de loop der eeuwen. ‘Panta Rhei’ zoals de Griekse filosoof Heraclitus rond 500 voor Christus al zei. Met andere woorden ‘alles is altijd in beweging’ hetgeen ook geldt voor de samenstelling van de expositie van de Stichting Historische Verzameling KMA (HV KMA).
Recent is een convenant ondertekend door C-NLDA en de HV KMA waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden voor de werkzaamheden van de stichting t.b.v. het beheer van de cultuur-historische collectie van de KMA voor de komende vijf jaren zijn vastgelegd. In dit kader is o.a. de expositie in de afgelopen maanden heringericht om de drie vastgestelde verhaallijnen (Expositieplan 2023-2027) duidelijker zichtbaar te maken in de expositie.
Het gaat hierbij om 1. de geschiedenis van het Kasteel van Breda, 2. de historie van het vorstenhuis in relatie tot het Kasteel en 3. de tradities en opleidingen van de KMA en eerdere ander officiersopleidingen. In de hernieuwde expositie zijn deze thema’s nu veel duidelijker te herkennen.
Donderdag 30 november was het dan eindelijk zo ver. De expositie van de HV KMA werd officieel geopend door Commandant NLDA, generaal-majoor der mariniers Richard Oppelaar.
Er is door vele personen maandenlang hard gewerkt aan de herinrichting van de expositie wat bij de opening duidelijk zichtbaar werd. In aanwezigheid van bijna alle medewerkers van de HV KMA (bestuur en vrijwilligers) sprak generaal Oppelaar dan ook lovende woorden over het bereikte resultaat.
De generaal maakt tevens van de gelegenheid gebruik om een aantal mensen in het zonnetje te zetten die zich in de afgelopen periode bijzonder hebben ingezet voor de HV. Daarbij ging het met name om inzet voor de herinrichting van de expositie, het coördineren van de rondleidingen over het kasteelterrein en de bezetting van de expositie met vrijwilligers en de inzet van vrijwilligers als gastvouw bij de expositie en gids bij rondleidingen. Tot slot werd nog de penningmeester van de HV KMA, die een belangrijke rol heeft gespeeld bij het organiseren van enkele grote evenementen in 2023 zoals de Nassau-/Kastelendag en de Open Monumenten dag, in het zonnetje gezet. De generaal had verder sowieso veel lovende woorden voor alle vrijwilligers zonder wiens tomeloze inzet dit alles niet had kunnen plaatsvinden.
Na de officiële opening was het programma echter nog niet afgelopen. De rest van de dag stond namelijk in het teken van de traditionele ‘eindejaarsbijeenkomst’, ofwel het jaarlijkse uitje van alle vrijwilligers van de HV KMA. In dit kader werd een bezoek gebracht aan een ander bolwerk van het huis van Oranje-Nassau, namelijk het authentieke 17e-eeuwse Paleis het Loo in Apeldoorn.
De foto's zijn gemaakt door onze fotograaf Henk van de Rijke

Foto impressie Opening Expositieruimte en vrijwilligers dag