Breda, 29 september. Het Huis van BrechtKilacadmon Paper nummer 10, Het huis van Brecht, Bouwen en Wonen tussen Havenstoep en Blauwe Stoep
Op vrijdag 29 september vond de boekpresentatie plaats van een nieuw Kilacadmon Paper van de LtKol (b.d.) Jacques Brinkhof. Dit is inmiddels het tiende exemplaar uit een reeks historische publicaties die wordt uitgebracht onder auspiciën van de Stichting Historische Verzameling Koninklijke Militaire Academie (KMA).
Achtergrondinformatie
Kilacadmon Paper nummer 10, Het Huis van Brecht, Bouwen en Wonen tussen Havenstoep en Blauwe Stoep. De inhoud richt zich op de bouwgeschiedenis van, wat bekend staat als, het oudste stenen huis van de stad Breda. Het Huis Van Brecht, gelegen aan de Cingelstraat, staat op het terrein van de KMA en herbergt tegenwoordig de bibliotheek van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA).
Kilacadmon Paper nummer 10 is een gedetailleerd boekwerk van 300 pagina’s. Het bevat gedegen bronverwijzingen en een uitgebreide literatuurlijst. Het is een studie die heemkundigen, maar ook liefhebbers, veel bekende en onbekende wetenswaardigheden van de geschiedenis van dit bijzondere monument en zijn bewoners biedt. Deze zijn samengebracht in een chronologisch overzicht van de jaren 1300 tot 2000.
De auteur is in 1974 afgestudeerd bij de studierichting Vliegtuigbouwkunde aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA), nu Nederlandse Defensie Academie (NLDA) te Breda. Daarna is hij als Technisch Officier van de Koninklijke Luchtmacht (KLu) werkzaam geweest in het vliegtuig- en motoronderhoud, de onderhoudslogistiek en -opleidingen van Defensie. Na zijn diensttijd werd hij vrijwilliger bij de Stichting Historische Verzameling van de KMA. Deze uitgave is het vervolg op een eerdere Kilacadmon Paper van zijn hand (Kilacadmon Paper nr. 7), over de familie Van Brecht.

Jacques Brinkhof is Gast aan Tafel bij de huisomroep van het Elisabeth verzorgingshuis in Breda.
Wilt u het gesprek bekijken Klik dan op deze link 
Gast aan Tafel- Huis van Brecht - Jacques Brinkhof