17 jaar trouwe dienst onze vrijwilliger, Dirk van DrielBreda, juli 2022. Op 5 juli jl. hebben wij na meer dan 17 jaar 'trouwe dienst' onze vrijwilliger van het eerste uur, Dirk van Driel, uitgezwaaid.
Dirk was wat we tegenwoordig noemen een 'vaste waarde' van de Historische Verzameling, vanaf het allereerste begin. We kennen hem als gastheer bij de Expositie, samen met Jacques een vast en goedgehumeurd duo. Daarnaast was Dirk een van onze gidsen met als bijzondere vermelding de rondleidingen die hij voor de schoolklassen verzorgde. In zijn afscheidsbrief herinnert de voorzitter van de HV, Stan Wulffaert, ook aan Dirks kritische blik, altijd erop gericht om de HV nog beter voor de dag te laten komen. En, dat we altijd op Dirk konden rekenen bij de publieksevenementen die we organiseerden. Dat bij elkaar betekent dat hij een enorme bijdrage aan aan de HV heeft geleverd. Daarvoor zijn we hem veel dank verschuldigd!
Dit heeft Toon van der Grinten, die de honneurs als voorzitter waarnam, op 5 juli nog eens gememoreerd toen Dirks laatste dienst erop zat. Het ga je goed!