Jacques Jespers (links) overhandigt zijn laatste manuscript aan Stan WulffaertBreda, april 2022 - Onlangs heeft Jacques Jespers besloten een punt achter zijn schrijverscarrière te zetten. Op 12 april overhandigde hij zijn laatste geschrift "De eeuw van generaal Pieter van Ham" aan Stan Wulffaert, voorzitter van de Historische Verzameling KMA. Daarmee completeerde hij een trilogie van geschriften over "Bredase" generaals. Eerder publiceerde hij een geschrift over generaal Seelig en over Chassé. Zijn publicatie geeft in 268 pagina's een goed overzicht van de carrière van Pieter van Ham (Breda, 10 februari 1839 - Mataram, 25 augustus 1894). Als vanouds is het boekwerk voorzien van talloze illustraties en citaten uit originele bronnen, waardoor het manuscript een extra dimensie krijgt. Met een aantrekkelijke schrijfstijl voert hij de lezer mee naar de verrichtingen van Van Ham in voormalig Nederlands Indië. Daarbij plaatst hij diens optreden ook in een  breder historisch perspectief. Hoewel het boek op zich geen nieuwe feiten aan het licht brengt, krijgt de lezer wel en goed beeld van wat zich heeft afgespeeld rondom Van Ham. Jespers, die zich afficheert als chroniqueur, onthoudt zich veelal van een moreel oordeel, maar laat de feiten spreken inclusief de gruwelijkheden en manier hoe hierover destijds werd gerapporteerd. Het boek is uitgegeven op 6 oktober 2021, onder ISBN 9789491837456 en is te verkrijgen via de Vrije Boekhandel te Breda.

Jacques Jespers, die tevens vrijwilliger is bij onze stichting, heeft in de loop der jaren een indrukwekkende reeks geschiedkundige publicaties uit zijn pen laten vloeien. De oud medewerker van het Archief van de gemeente Breda, begon zijn schrijverscarrières ergens rond 1975. Sinds die tijd publiceerde hij zeker 65 geschriften. Zijn onderwerpen varieerden van de vroege Nassaus tot en met de feiten en achtergronden van de Poolse bevrijders van de stad Breda. Zijn belangstelling is zeer breed, maar bijna altijd was er een verband met zijn geboortestreek, Breda en omgeving. Soms maakte hij uitstapjes naar de voormalige overzeese gebiedsdelen Nederland-Indië, maar dan meestal ging het om een bekende inwoner van Breda. Voor een volledig overzicht van zijn werken bezoek zijn website.