20220210 101354 Pico MediumBreda 11 februari 2022 - Vandaag ontving Pico Rozendaal uit handen van Commandant Nederlandse Defensie Academie, generaal-majoor der Mariniers Richard Oppelaar, de NLDA legpenning met oorkonde. Pico heeft onlangs zijn werkzaamheden voor de stichting na meer dan 11 jaar neergelegd. Pico was als secretaris van ons bestuur de motor achter tal van onze publieksactiviteiten, hij wist als geen ander de weg op de academie en had een weergaloze inzet. Het bestuur dankt Pico hiervoor en feliciteert hem van harte met deze blijk van waardering.

20220210 101516 LargePico ontving de legpenning vanwege zijn langdurige uitzonderlijke verdienste voor het betrekken van de Bredase bevolking bij het cultureel erfgoed van het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie. Met zijn enorme inzet als secretaris van de stichting HV KMA heeft hij uitzonderlijk bijgedragen aan het bestendigen en verbeteren van de goede betrekkingen van de Academie met de Bredase gemeenschap. Dit kwam onder meer tot uiting in het grote aantal bezoekers aan het Kasteel van Breda tijdens specifieke publieksdagen, waaronder de jaarlijkse Open Monumentendagen en de Bredase Nassaudag, en in de belangstelling voor rondleidingen die door de stichting HV KMA worden georganiseerd. Met name de rondleidingen in het kader van de educatieprogramma’s van basisscholieren de Ontdekking en Museumschatjes worden door de Bredase scholen hogelijk gewaardeerd. In zijn werkzaamheden onderhield hij uitstekende contacten met medewerkers van de Academie op ieder niveau en kwam hij daarbij door zijn deskundige en sympathieke wijze van aanpak altijd tot het gewenste resultaat. Zijn tomeloze inzet en motivatie getuigen van een grote persoonlijke betrokkenheid bij het cultureel erfgoed van het Kasteel van Breda en de KMA.