Doormanvitrine grootBreda, februari 2021 - Ondanks de Covid beperkingen heeft onze technische dienst de afgelopen tijd niet stilgezeten. De heren Toon van der Grinten en Ad Beekmans hebben de prijzenkast van de olympisch schermer, kapitein Jetze Doorman, een grondige opfrisser gegeven. De prijzenkast is in 1932 door de weduwe van Doorman in langdurige bruikleen aan de KMA gegeven. Doorman was een grootheid als olympisch schemer en was een enorme stimulator voor het militaire schermen. De afgelopen decennia hing de prijzenkast enigszins verloren in de hal van de sportzaal. Door achterstallig onderhoud was de volle glorie van deze unieke kast niet meer toonbaar. Na veel poetsen en lakwerk, ziet de prijzenkast én de inhoud er weer uit als nieuw. Om dit prachtige en interessante collectie-item ook aan het groter publiek van buiten de KMA te kunnen tonen, wordt deze verplaatst naar de expositieruimte in het Koningin Wilhelmina Paviljoen. Meer informatie over Doorman kunt u hieronder lezen.

 

Kapitein der Artillerie Jetze Doorman werd geboren op 2 juli 1881 te Balk en overleed op 28 februari 1931 op 49-jarige leeftijd in actieve dienst te Breda. In 1899 en 1900, ter voorbereiding op de KMA, volgde hij het onderwijs aan de Cadettenschool te Alkmaar waar hij met schermen is begonnen. Vanaf 1901 was hij cadet voor de Artillerie hier te lande en aan het einde van de KMA opleiding bevorderd tot Tweede Luitenant en geplaatst bij het 1ste Regiment Veldartillerie te Utrecht.

Jetze Doorman behoorde tot de “gouden” generatie militaire schermers die vanaf 1906 tot en met 1936 deelnam aan vijf Olympische Spelen waarop hij vier bronzen medailles behaalde. Hij was behalve een bekwame schermer een allround sportman. Hij werd in 1907 te Parijs de eerste Nederlandse wereldkampioen en in 1909 de eerste nationaal kampioen op sabel. Hij nam tijdens de Olympische Spelen in 1912 ook deel aan de Moderne Vijfkamp waar hij helaas na het eerste onderdeel moest opgeven. Ook nam hij deel aan de tweede Friese Elfstedentocht in 1912 maar moest ter hoogte van zijn geboortedorp Balk opgeven, nadat hij twee deelnemers uit een wak redde en daardoor onderkoeld raakte. Bijzonder is tevens zijn deelname aan de eerste Nederlandse vredesmissie in 1914 waarbij hij tijdelijk in Albanese krijgsdienst zou treden. Zijn weduwe Mevrouw Doorman-Förster heeft de prijzenkast met zijn medailles “ter aanmoediging van het beoefenen van de schermsport door de Cadetten” op 15 april 1932 in bruikleen aan de KMA gegeven. De 66 medailles zijn door Maître A.W.M. van der Grinten gerestaureerd en geïnventariseerd. De prijzenkast wordt geplaatst in het Koningin Wilhelmina Paviljoen en wordt voorzien van een interactieve display die aan de hand van de medailles het levensverhaal vertelt van Jetze Doorman op de KMA als cadet en tijdens zijn carrière als officier en schermer.