Seelig boekwerkomslagBreda, 1 september  2020 - Er is weer een mooie publicatie verschenen over het leven van luitenant-generaal Hendrik Gerard Seelig, naar wie onder andere de Bredase Seelig-kazerne is vernoemd. Auteur Jacques Jespers, een gewaardeerd vrijwilliger van onze stichting, schets in 256 pagina's het leven van deze bekende militaire figuur. De publicatie bestaat uit een bundeling van bestaande en nog nooit onthulde informatiebronnen. De auteur met een levendige schrijfstijl heeft een lange reeks van historische publicaties op zijn naam staan. Het rijkelijk geïllustreerde boek geeft de lezer een goed beeld van de persoon Seelig en zijn leven. De auteur schuwt daarbij niet om uit te wijden over tijdgenoten van Seelig en gerelateerde onderwerpen, waaronder relevante episodes uit de ontstaansgeschiedenis van de Koninklijke Militaire Academie. Het boekwerk is zeker geen wetenschappelijk document geworden, maar de inhoud is wel degelijk gebaseerd op gedegen bronnenonderzoek. Door de soms anekdotische aanpak bevat het boekwerk verrassende informatie en is het zeer lezenswaardig voor eenieder die is geïnteresseerd in de Bredase historie. Jacques Jespers overhandigde op 1 september 2020 het eerste exemplaar aan de voorzitter van de Historische Verzameling KMA, Stan Wulffaert. Het boek is nog niet te koop in de boekhandel, maar belangstellenden kunnen reageren via het antwoordformulier op onze site. 

 

Het leven van Hendrik Seelig

Geboren als Heinrich Gerard Seelig op 8 september 1785 in Neustadt-Goedens, ten zuiden van Wilhelmshaven, begon Seelig zijn militaire loopbaan op 18-jarige leeftijd met een opleiding aan de Artillerie- en Genieschool. Eerst diende hij in het leger van de Bataafse Republiek en later in die van het Koninkrijk Holland. Hij speelde een belangrijke rol in de verdediging van de Citadel van Antwerpen tijdens de Belgische Opstand (december 1832), waarvoor hij de Militaire Willems Orde 3e klasse ontving en werd bevorderd tot luitenant-generaal. Later bracht hij als Eerste Kommandant (tussen 1836-1841 was de titel van gouverneur KMA veranderd in die van Eerste Kommandant van de KMA) samen met Isaak Delprat de opleidingen aan de academie tot grote bloei. In 1839 richtte hij de zogeheten Heldengalerij op, die de aanzet was voor het aanleggen van een historische collectie op de KMA, welke wij als stichting thans in beheer hebben. Hij is met 16 jaar (1836 - 1852) de langst aangestelde gouverneur/commandant van de KMA. Seelig overleed in Ginneken op 2 oktober 1864 en ligt begraven op de begraafplaats van de protestantse kerk in Ginneken. 

Boekoverhandiging Seelig Large

Bredase Straatnamen 
Als eerbetoon voor de verdiensten van Seelig en Delprat voor de KMA werd door het gemeentebestuur van Breda in 1869 een commissie ingesteld die moest leiden tot het benoemen van twee straten of pleinen naar het tweetal. In 1871 werden de voormalige Noord- binnensingel en Noord-buitensingel herdoopt in respectievelijk Seeligsingel en Delpratsingel. In 1899 werden twee medaillon portretten aangebracht aan de gevels van twee huizen in genoemde singels.