Willem van OranjeWillem van Oranje uit de portrettengalerij in de Nassauzaal, is tijdelijk verhuisd naar Rotterdam. Het olieverfdoek van de hand van Cornelis Kruseman (1797 - 1857), is onderdeel van de tentoonstelling "Opstand!" in het Belasting en Douanemuseum te Rotterdam. Deze tijdelijke expositie laat zien hoe belastingen een rol speelden in wat als de Tachtigjarige Oorlog (1568 - 1648) de geschiedenisboeken is ingegaan. De opstand begon naar aanleiding van de poging van de hertog van Alva, landvoogd namens de Spaanse koning Filips II, om het belastingheffen naar zich toe te trekken. Het recht om belastingen te heffen lag destijds voornamelijk bij de provincies en steden. Zijn poging om de zogeheten Tiende Penning op centraal niveau in te voeren mislukte jammerlijk en was uiteindelijk mede aanleiding voor een lange onafhankelijkheidsstrijd van de toenmalige Nederlanden. Willem van Oranje was de bekendste opponent van Alva in de beginperiode van deze opstand. De tentoonstelling in Rotterdam met het portret van Willem van Oranje is nog te zien tot 11 september aanstaande, klik hier voor meer in

http://www.bdmuseum.nl