Rubber en KunststofBreda, april 2016 – Nieuw verschenen, een historisch overzicht van de militaire toepassingen van rubber en kunststof in de periode 1820 tot 1970. Geen direct aanknopingspunt met de historische collectie van de KMA, maar wel een aardige schets van de opkomst van rubber en kunststoffen in de industrie en het krijgsbedrijf. Het boekwerk heeft hetzelfde handzame formaat als onze Kilacadmonpapers van 17 x 24 centimeter en is aantrekkelijk opgemaakt. De inhoud beslaat 135 pagina’s, waaronder veel illustraties, voetnoten en een gedetailleerde literatuurlijst. Tal van wetenswaardigheden waar wij tegenwoordig niet meer bij stil staan komen aan de orde, zoals het gebruik van rubber voor gasmaskers en de rubberen dummy tank zoals afgebeeld op de omslag. Ook zijn ruim 20 pagina's gewijd aan de ontwikkelingen binnen de Nederlandse rubber- en kunststofindustrie. De auteur, ing. Frits Irrgang, is na zijn werkzaam leven als kunststoftechnoloog, actief als vrijwilliger van de bibliotheek van de Nederlandse Defensie Academie. Hij ziet het boekwerk als een aanvulling op de schaarse literatuur over dit onderwerp. Het boekwerk zal daarom personen uit de branche zeker aanspreken. Het boekwerkje is voor € 5 te koop in onze expositieruimte, iedere dinsdag geopend. Tegen een prijs van € 7,50 wordt het naar u opgestuurd. Bestellen via het contactformulier op onze website.