2015 Bullenparade 1Breda, 12 oktober 2015 - De KMA had vandaag wel een heel bijzondere diplomauitreiking; de officiersbullen werden voor het eerst in de historie van de KMA uitgereikt in aanwezigheid van de minister-president. De heer Mark Rutte feliciteerde in zijn toespraak de bijna 160 geslaagden met hun officiersdiploma en wenste hen veel succes toe met hun toekomstige loopbaan. Hij benadrukte het belang van goed opgeleide toekomstige militaire leiders. Daarmee dragen zij bij aan het handhaven van de internationale rechtsorde en aan de veiligheid en de bescherming van de belangen van het Koninkrijk. Hij wees daarbij naar de veiligheidsrisico's in de onmiddellijke omgeving van Europa. Na de toespraken van de premier, de commandant van de Nederlandse Defensie Academie, generaal-majoor Theo Vleugels, en de commandant KMA, kolonel Laurens Jobse, reikten de drie autoriteiten gezamenlijk de officiersdiploma's uit. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van een groot aantal autoriteiten, collega's en familie. Onderdeel was het intreden van de vaandelwacht met het vaandel dat in 1903 door de burgerij van de stad Breda werd geschonken aan de cadetten. De plechtigheid werd afgesloten met de traditionele pettenceremonie, waarbij onder luid gejuich alle geslaagden hun pet of baret de lucht ingooiden.