Hendrik IIIZaterdag 13 september – Ook dit jaar is een deel van het Kasteel van Breda in het kader van de Open Monumentendag toegankelijk voor het publiek. Wat is er te zien en te doen? Stelt u zich eens voor: u mag acht jaar lang met het staatshoofd op reis! Dit viel Hendrik III  van Nassau-Breda te beurt toen hij als opperkamerheer met Karel V door het Europa van de 16e eeuw mocht reizen. Soms moest hij ook als militair bevelhebber aan de slag, maar dat alles heeft hij overleefd. Het hoogtepunt werd bereikt toen Karel V in 1530 in Bologna door de paus tot keizer werd gezalfd. In de bibliotheek van de KMA (in het Huis van Brecht) is een expositie ingericht over de reizen van Hendrik III en zijn keizer. Liefhebbers van historische kaarten en atlassen kunnen bijzondere exemplaren uit de KMA-collectie van dichtbij bewonderen. Verder zijn in het Koningin Wilhelmina Paviljoen in het bezoekerscentrum(staf)kaarten te zien die door cadetten in de 19 eeuw met de hand werden getekend.

Rondleidingen
Behalve de thematentoonstelling over de reizen van Hendrik III en de stafkaarten, zijn er ook regelmatig rondleidingen door het kasteel, waarvan de bouw in 1530 begon in opdracht van dezelfde Hendrik III.

Lezingen
In het Huis van Brecht worden afwisselend twee korte lezingen verzorgd:
"Handelsreizen", door Boudewijn van de Calseijde, stichting Historische Verzameling
"De Tiendaagse Veldtocht", door Dr. Jan Schulten, militair historicus

Toegang
Via het Koningin Wilhelmina Paviljoen aan het Kasteelplein. Het gehele programma is gratis. Openingstijden: van 11.00 tot 17.00 uur (poort sluit om 16.30 uur).