Gouverneurs Walther en Overstraten
Zorgvuldigheid is noodzakelijk als je historisch onderzoek doet, maar zijn de bronnen zo betrouwbaar? Onlangs is de discussie ontstaan over foto's van Gouverneur Walther en Overstraten
In de link  Overzicht Gouverneurs staan alle gouverneurs die de KMA heeft gehad. Van iedere gouverneur is voor zo ver voorhanden een loopbaanbeschrijving en een portret op de site geplaatst. Nu gaat de discussie of de portretten van Gouverneurs Walther en Overstraten omgewisseld zijn?

Een korte analyse om te kijken wie wie is.

Waar staan de gegevens?
Google: Zoeken we binnen Google, dan worden we heel snel verwezen naar de site Kasteelvanbreda.nl. Bedankt meneer Google, maar daar heb we niets aan.
Wikipedia: Wikipedia kent beide personen.
Wikipedia Jacobus Pieter Carel van Overstraten.
Wikipedia Isaak Wilhelm Walther
Het leuke is dat op de laatste link al de eerste onduidelijkheid naar voren komt. Er staan op de site 2 foto's en wel van beide gouverneurs.

Onderscheidingen forum
Op deze site heeft men de foto's van beide gouverneurs omgedraaid.

Welke bronnen zijn er om zekerheid te krijgen over de juiste foto bij de juiste gouverneur.
In de bibliotheek van de KMA vind men een ruim aantal boekwerken van de hand van Gouverneur Overstraten. Als expert op het gebied van de artillerie heeft hij vele boekwerken geschreven, maar het was in die tijd niet gebruikelijk om een portret te plaatsen van de schrijver. Dus helaas geen uitsluitsel.

Gedenkboek Steijn 1828 - 1903Een andere bron is het gedenkboek dat uitgegeven is naar aanleiding van het 75 jarig bestaan van de KMA 1828 tot 24 november 1903. Het gedenkboek is samengesteld door G. van Steijn.

 

 

 

Overzichtsfoto van zeven gouverneursIn hoofdstuk 7 staat een overzichtsfoto met 7 gouverneurs: Ridder van Rappard, Walther, Scheltus, van Overstraten, Schönstedt, Engelvaart en van de Star. Klik op de foto voor de vergroting en alles moet duidelijk worden. Onze westerse schrijfwijze, van links naar rechts en van boven naar beneden, moet je tot de conclusie komen dat de foto’s van de Gouverneurs Walther en van Overstraten goed op de site stonden. Kijkt men naar de afzonderlijke foto’s, dan ziet men dat rechtsonder de foto een nummer staat en juist van deze 2 gouverneurs heeft men de foto omgedraaid. Alle overige vijf foto’s staan in de juiste volgorde behalve deze twee.

 

 

 

  Een andere bron is de foto galerij van alle gouverneurs op de blauwe stoep van de KMA. Hier staan de portretten van de gouverneurs ingelijst met naam. Dit houdt in dat de naam en portret gekoppeld is toen de lijsten gemaakt zijn. Vele jaren terug. Uit beide bovenstaande bronnen trek ik voorshands de conclusie dat op de site Kasteel van Breda de portretten van Gouverneur Scheltus en van Overstraten verwisseld waren.

Portretten van de Gouverneurs die hangen op de Blauwe stoep

Indien er nog meer informatie beschikbaar dan zie ik deze tegemoet door gebruik te maken van ons Contactformulier