Breda 11 juni 2014 - Willem van Oranje is teruggekeerd op het Kasteel van Breda. Samen met de burgemeester van Breda Peter van der Velden onthulde de oud commandant der strijdkrachten generaal b.d. Peter van Uhm een door Gerrit Bolhuis (1907-1979) gemaakt bronzen beeld. Het beeld stond vanaf 1959 in Willemstad te Curaçao en is enige tijd geleden aangekocht door de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, die de herinnering aan de Vader des Vaderlands in Nederland levend wil houden. Vanuit zijn nieuwe plaats kijkt Willem de Zwijger uit naar zijn voormalige kasteel. Het beeld is ook vanuit het stadspark het Valkenberg, de voormalige paleistuin, goed te bewonderen. De bekende acteur Huub Stapel, in de rol van koning Willem I, overhandigde de schenkingsoorkonde van de herinneringsstichting symbolisch aan diens voorzitter prof. dr. Coen Tamse. Deze, op zijn beurt, overhandigde het document aan de gastheer, de commandant van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA), de generaal-majoor Theo Vleugels. De militair historicus van de NLDA prof. dr. Wim Klinkert en generaal b.d. Peter van Uhm waren de sprekers die voor de genodigden en de aangetreden afvaardiging van cadetten en adelborsten een treffend beeld schetsten van de kwaliteiten, maar ook de problemen en twijfels van de Prins van Oranje aanhaalden. Hij was een doorzetter en trouw aan zijn principes en daarmee een voorbeeld voor officieren in opleiding. Iedereen constateerde met genoegen dat Breda eindelijk een standbeeld heeft van de man die hier samen met zijn eerste vrouw, Anna van Egmond, vermoedelijk de gelukkigste jaren van zijn leven heeft doorgebracht.