Bestorming SpanjaardsgatBreda, 9 juni 2014 - Het oude bezoekersrecord van van vorig jaar is op de Kastelendag van 2014 opnieuw gebroken. Zeker 7.005 bezoekers werden geklokt bij de Stadhouderspoort van het kasteel. Ondanks het warme weer stroomde het publiek massaal toe, velen met jonge kinderen, naar het voormalige paleis van de Nassaus. Het was de moeite waard, want naast de traditionele programmapunten van voorgaande jaren, kwam de Duitse edelman graaf Engelbrecht van Nassau met zijn jonge Bredase bruid Johanna van Polanen zijn nieuwe woonoord in Breda inspecteren. Engelbrecht en Johanna maakten deel uit van een historische stoet, de Blyde Incomste, en voerden een korte eenakter uit op het bordes van de Egmondgalerij. Een ander spectakulair onderdeel van het programma was de afsluiting van de dag met de bestorming van het Spanjaardsgat vanuit een replica turfschip gelegen in de haven. Met veel kanongebulder en vuurwerk wisten de troepen van prins Maurits de vesting Breda weer te verlossen uit Spaanse handen. Tijdens de jaarlijkse openstelling van het kasteel bezochten 1.336 bezoekers de permanente expositie in het Koninging Wilhelmina Paviljoen en naar schatting zeker 600 bezoekers lieten zich rondleiden in het Blokhuis, de voormalige woning van Willem van Oranje.