Litho gevel voormalige Nassaustallen
Op bovenstaande litho staat de gevel van de voormalige Nassaustallen die net buiten de poort van het Kasteel tussen het Kasteelplein en het Valkenbergpark was gelegen. Restanten van deze muur opgeslagen in het Rijksmuseum worden weer zichtbaar gemaakt voor het publiek. Vergrotingen van de afbeeldingen door erop te klikken

Na de tweede Wereldoorlog is het stallencomplex van de Nassaus gesloopt om ruimte te maken voor een cadettenflat op het kasteelplein. Pierre Cuypers, de architect van het Rijksmuseum, achtte de gevel van deze voormalige stallen van cultuurhistorische waarde en heeft er voor gezorgd dat de gevel opgeslagen werd in het Rijksmuseum. Jarenlang was de gevel in het Rijksmuseumaan het oog onttrokken door verlaagde plafonds en voorzetmuren. Onlangs is begonnen met  de herinrichting van de Philipsvleugel van het Rijksmuseum, waardoor de Bredase muur weer zichtbaar wordt. De NOS, erfgoedweb Breda en het NRC hebben aandacht gespendeerd aan dit gebeuren. Hieronder een klein relaas.

Gevel Nassaustallen opgeslagen in het Rijksmuseum

Op de linker foto (afkomstig van erfgoed Breda) zie je de voormalige toegang naar de binnenplaats, stallen en hovenierswoning en rechts op de foto (afkomstig uit het NRC) de toegang tot de Kaatsbaan.
De volledige studie over de Nassaustallen is te lezen op deze site Nassaustallen

Geef een like op facebook of Google om uw waardering uit te spreken over de onderzoeken die door de Historische Verzameling KMA worden verricht.

Bronnen:
Erfgoedweb Breda
Artikel in het NRC. Klik op foto om het artikel te lezen:

Artikel uit het NRC over de Gevel van de Nassaustallen