Lintje Jan SchulteOosterhout 25 april 2014 - Dr. Jan Schulten ontving op vrijdag 25 april in zijn woonplaats Oosterhout een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester Stefan Huisman. Historicus Schulten werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor het uitdragen van de kennis over geschiedenis in de meest ruime zin. De oud docent aan de KMA is nog altijd zeer actief binnen zijn vakgebied. Er verschijnen regelmatig publicaties van zijn hand en hij is een graag gezien spreker bij geschiedkundige symposia en bijeenkomsten. Ook de stichting HV KMA doet vaak een beroep op hem voor een advies of assistentie tijdens de jaarlijkse Kastelendag. Enige weken geleden was hij nog gastspreker tijdens de eerste zogeheten Kasteellezing over het leven van generaal Chassé. Mede namens de vrijwilligers feliciteert het bestuur Jan Schulten met zijn onderscheiding.