ChasseBreda april 2014 - Op woensdag 2 april werd de eerste zogeheten kasteellezing gehouden over generaal David Hendrik baron Chassé. De lezing met de titel "Chassé en zijn tijd" werd verzorgd door oud KMA docent militaire gechiedenis Dr. Jan Schulten. Het thema Chassé is gekozen gelet op de bijzondere band van Chassé en de stad Breda. Chassé (1765 - 1849) die in Ginneken ligt begraven, diende zowel in Franse als Nederlandse dienst. Hij nam onder andere deel aan de slag bij Waterloo en was commandant van het Nederlandse garnizoen dat in oktober 1830 de citadel van Antwerpen verdedigde tijdens de Belgische opstand. Na terugkeer uit Franse krijgsgevangenschap eindigde hij zijn militaire loopbaan als commandant van de vesting Breda.
De kasteellezing over Chassé was de eerste in een reeks die de Stichting Historische Verzameling KMA in beginsel tweemaal per jaar wil organiseren. Deze eerste lezing was een gezamenlijk project met de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Breda en Ommelanden "de Oranjeboom". De thema's van de kasteellezingen hebben op een of andere wijze een raakvlak met het Kasteel van Breda, zijn voormalige eigenaren - de Nassaus en Oranje-Nassaus - , de officieren die op de Koninklijke Militaire Academie zijn opgeleid en personages die op een of andere manier een rol hebben gespeeld in de militaire historie van Nederland. De opkomst voor de lezing was met ruim 70 toehoorders voldoende om de Nassauzaal te vullen. Them en datum voor de volgende Kasteellezing worden te zijner tijd bekend gemaakt via deze site en in de lokale media.