IndiezaalFebruari 2014 - De herinrichting van de Indiëzaal krijgt steeds meer vorm. De Dienst Vastgoed Defensie heeft de ruimte onlangs van een nieuwe verfje voorzien en de stichting HV KMA is al enige tijd bezig om de Indiëzaal verder aan te kleden met attributen die herinneren aan de tijd dat op de KMA cadetten werden opgegeleid voor dienst in voormalig Nederlands Indië. De Indiëzaal is de voormalige biljartzaal van het Cadettencorps en bevindt zich op de eerste verdieping van de zuidwestelijke zijvleugel van het Kasteel van Breda. Onlangs zijn er twee houten vitrines met blanke wapens geplaatst onder het kostbare schilderij Bateé Ilië. Ze vormen zo ook een fysieke bescherming van het kwetsbare doek tegen voorbijgangers. Elders in de ruimte zijn ook extra vitrines geplaatst, waaronder een houten vaandelkast. Daarin wordt het vaandel van Bandung tentoongesteld. Tot slot staat er nog een grote vitrine met een cadet in het uniform van het KNIL in de planning. De herinrichting van de Indiëzaal komt voor rekening van de "technische dienst" van de stichting in de personen van Toon van der Grinten (foto) en Ad Beekmans, gesteund door de beheerder Roeland Marijnissen.