Penning 25 jarig bestaan KMA 1828-1853 voorzijdeBreda 10 oktober 2013. De Historische Verzameling KMA heeft een grote cultuurhistorische collectie variërend van schilderijen, prenten, documentatie, medailles en uniformen. Zoveel mogelijk wordt getracht deze collectie tentoon te stellen in de expositie in het Koningin Wilhelmina Paviljoen. Opening en locatie via deze link. Om de collectie voor een breder publiek bereikbaar te maken wordt  op deze site zo veel mogelijk items digitaal beschikbaar gesteld. Een begin is gemaakt met de penningen die via deze link zijn te bekijken.