radiuscollegeBreda 17 september 2013 - Een enthousiaste groep leerlingen van het Radiuscollege uit Breda afdelingen schilderen werd op dinsdag 17 september rondgeleid door het bestuur van de stichting Historische Verzameling KMA. De leerlingen hebben dit voorjaar in het kader van hun praktijklessen op school de houten affuiten van de twee schietbuizen op de Parade van het kasteel grondig geconserveerd en voorzien van een nieuw verfsysteem. De leerlingen hebben ook nieuwe tekstborden met vergulde letters voor de historische objecten op het kasteelcomplex gemaakt. De "technische dienst" van de HV KMA heeft de borden vervolgens geplaatst. De borden zijn voorzien van nieuwe teksten en zien er nu allemaal gelijkvormig uit. De samenwerking van de stichting met het Radiuscollege is prima verlopen en smaakt naar meer. Als dank voor de inspanningen kregen de leerlingen en hun begeleiders na de rondleiding een lunch in de Voetzaal aangeboden. Het bezoek was zeer zeker nuttig omdat de leerlingen hun produkten nu beter in de historische contex kunnen plaatsen. Het Radiuscollege heeft beloofd ieder jaar terug te komen voor een inspectieronde en eventuele reparaties aan het schilderwerk.